Акредитація на митниці

Головна | Митні послуги | Акредитація на митниці

Акредитація на митниці - це перший крок для початку зовнішньоекономічної діяльності.

Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності в рамках закону, кожен підприємець зобов'язаний пройти реєстрацію, стати на облік у митних службах.

Компанія VBS пропонує послуги по збору документації та оформленню акредитаційної картки з найменшим вашим втручанням. Необхідно тільки надати встановленний пакет документів, всю іншу роботу ми візьмемо на себе.

Порядок обліку в митних органах суб`єктів ЗЕД затверджений Міністерством Фінансів України наказом № 634 від 30.05.2012р.

Згідно цього наказу особа, яка здійснює операції з товарами (уповноважена нею особа), для постановки на облік подає:
  • два примірники картки обліку;
  • електронну копію картки обліку;
  • оригінали та завірені в установленому порядку копії таких документів:

юридичні особи:
  • витяг з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу має бути завірена печаткою юридичної особи);
  • довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою особи);

фізичні особи - підприємці:
  • копію довідки про взяття на облік платника податків;

представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності:
  • свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території Україні, на яке поширюється дія Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (копія свідоцтва має бути завірена нотаріально або державним органом, що здійснив реєстрацію);
  • довідку органів державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою представництва).

Для складання картки обліку брокеру потрібно надати наступні документи:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - копія;
2. Довідка (або Витяг) органів державної статистики про присвоєння коду ЄДРПОУ - копія;
3. Статут підприємства - (оригінал+копії: титульний лист, 1-а сторінка та сторінки з пунктами про ведення зовнішньоекономічної діяльності);
4. Витяг із статутних документів, який підтверджує право на ведення зовнішньоекономічної діяльності - складається митним брокером компанії. Завіряється печаткою Вашої компанії і підписом директора;
5. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або виписка з реєстру платників ПДВ - копія;
6. Довідка банку про відкриття валютних рахунків та рахунків в національній валюті України - копія. У цій довідці також повинно бути зазначено - скорочена назва банку, МФО, ЄДРПОУ та юридичну адресу банку.
7. Інформація про наступні особи: керівник, головний бухгалтер (при наявності), особи відповідальні за роботу з митницею, які будуть зазначені в картці обліку (копії паспортів, довідки про присвоєння коду, контактні телефони, електронна пошта підприємства);
8. Договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів з митно-брокерською компанією.