Сертифікат відповідності на продукцію - Сертифікація УкрСЕПРО

Головна | Дозвільні документи | Сертифікат відповідності на продукцію

Сертифікація УкрСЕПРО. Завантажити необхідні документи

В Україні всі товари, які ввозяться або виробляються, підлягають обов'язковій процедурі декларування або сертифікації.

Звертайтеся по допомогу в нашу компанію і отримаєте професійну консультацію в проходженні сертифікації. Якщо товар вже розташований на митному пункті, то все потрібне вам допоможуть зібрати за один день!

Дзвоніть за телефонами
(044) 222-63-56,
(063) 120-0-121,
(096) 120-0-121

Сертифікація УкрСЕПРО - це система сертифікації якості товарів і послуг, діюча нині в Україні. По суті, сертифікат УкрСЕПРО - офіційно затверджений індикатор якості в Україні і є аналогом міжнародного сертифікату серії ISO 9000. А сертифікація - це процедура, яка підтверджує відповідність певних товарів і послуг стандартам якості. Для цього здійснюється ряд заходів (включаючи експертизу і випробування), після проведення яких видається сертифікат відповідності міжнародного або внутрішньодержавного зразку, який підтверджує відповідність товарів і послуг вимогам і нормам України, встановленим у законодавчому порядку.

Отримання сертифікатів відповідності УкрСЕПРО регламентується «Порядком митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні», затвердженого Постановою КМ України від 04.11.97 №1211).

В системі УкрСЕПРО існує можливість сертифікації більшості продуктів, що продаються (використовуються) в Україні, а саме:

- споживчі продукти, такі як продукти харчування, текстиль, косметика, іграшки;
- механічне та електричне обладнання;
- промислове обладнання для харчової, хімічної, нафтогазової промисловості і будівництва;
- телекомунікаційне обладнання;
- транспортні засоби;
- продукти інших галузей промисловості.

Розрізняють такі види сертифікації продукції:

 • Обов'язкова;
 • Добровільна.

Обов'язковою сертифікація продукції вважається у випадку, коли код УКТ ЗЕД продукції знаходиться в переліку обов'язкової сертифікації. Дуже важливе значення наявності сертифікату надається при митному оформленні. Ввезення на митну територію України продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації здійснюється відповідно до «Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні», затвердженого Постановою КМ України від 14.05.2008 №446. Обов'язкова сертифікація здійснюється тільки за показниками безпеки та охоплює невеликий спектр всієї продукції, що підлягає сертифікації.

Добровільна сертифікація продукції - здійснюється в тому випадку, якщо ваша продукція не входить в список обов'язкових для сертифікації товарів, але ви хочете підвищити її конкурентоспроможність і відповідно збільшити попит на ринку.

Добровільна сертифікація ні в якому разі не є заміною обов'язковій сертифікації та не здійснює заборону на реалізацію продукції або послуг.

Що вам дає добровільна сертифікація?

 • Привабливість продукції для споживача
 • Конкурентоспроможність продукції
 • Переваги при участі в тендерах;
 • Впевненість в якості продукції виробника або постачальника.

Сертифікація є не лише потужним засобом підвищення конкурентоспроможності, але і обов'язковим елементом ефективного збуту продукції на українському ринку.

Схеми сертифікації

Партійна сертифікація. Продукція, яка ввезена в Україну по одному інвойсу, або виготовлена за певний період часу, проходить випробування згідно з порядком органу з сертифікації. Сертифікат оформляється дією до 1 року із зазначенням кількості продукції.

Серійна сертифікація продукції. Проводиться випробування тих моделей, які визначені органом сертифікації на підставі поданої документації (опис, сфера використання, технічні характеристики моделей і т.д.). Сертифікат видається на 1 рік і оформляється ліцензійна угода.

Алгоритм проходження сертифікації товарів у національній системі.

1. Надання в сертифікаційний орган заяви на проведення сертифікації товару.
2. Надання всіх необхідних документів, що додаються до заяви відповідно до переліку документів.
3. Для розглядання товару, який випускається в серійному виробництві: аналіз виробництва, або оцінка управлінської системи якістю випуску.
4. Відбір та визначення зразків товару для виконання спеціальних випробувань з метою сертифікації.
5. Включення сертифікованого товару в національний реєстр.
6. Видача безпосередньо сертифіката та складання ліцензійної угоди.

Заявку на сертифікацію партії продукції може подати будь-яка організація будь-якої форми власності або будь-яка фізична особа.

Заявником на сертифікацію серійно випускаємої продукції, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, яка діє від свого імені або через посередника. При цьому посередником повинна бути представлена довіреність із зазначенням конкретних робіт, які доручає йому виготовлювач, а також затвердження посередника про прийняття на себе тих же зобов'язань, що і заявник.

Перелік документів, які додаються до заявки для отримання сертифіката УкрСЕПРО:

- контракт та специфікації, інвойс (при сертифікації партії);
- санітарно-епідеміологічний висновок;
- опис продукції (склад, зовнішній вигляд, область застосування);
- зразки для проведення випробувань;
- сертифікати якості, безпеки, гігієнічні, походження від виробника;
- реквізити фірми.

Декларування відповідності технічним регламентам (ТР)

Декларування відповідності Технічним регламентам (ТР) - це ще один із способів, поряд із сертифікацією, який дозволяє підтвердити відповідність товарів нормам, встановленим законодавством України і підтверджується Декларацією відповідності.

Декларація про відповідність необхідна для митного оформлення та подальшої реалізації продукції.

Декларація відповідності - спеціальний документ, за допомогою якого виробник (імпортер) підтверджує, що продукція, яка вироблена або завозиться їм, відповідає вимогам нормативних документів і технічних регламентів. Декларування відповідності здійснюється шляхом документальних підтверджень того, що продукція відповідає всім встановленим вимогам нормативних документів.

Технічний регламент - нормативно-правовий акт, яким визначено характеристики продукції або пов'язані з ними методи і процеси виробництва, включаючи адміністративні відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він також може містити вимоги, що застосовуються до продукції в плані упаковки, маркування або етикетування.

Технічний регламент в Україні є аналогом Європейської директиви в ЄС.

Декларація відповідності реєструється в акредитованому органі із сертифікації відповідно до коду ДКПП / ТН ЗЕД, присвоєному даному виду продукції

Тільки резидент України може декларувати відповідність продукції вимогам технічних регламентів.

У разі якщо виробником є нерезидент України, на території України його інтереси може представляти тільки резидент на підставі оформленої (у встановленому порядку) довіреності на підтвердження відповідності.

Перелік документів необхідних для оформлення декларації відповідності:

 • Контракт;
 • Інвойс;
 • Товарно-транспортна документація (CMR, коносамент, авіа накладна, ж / д накладна);
 • Технічний опис продукції;
 • Сертифікат відповідності (при необхідності);
 • Документи (сертифікати походження, протоколи випробувань)

Відмовний лист УкрСЕПРО

Існує певний ряд товарів, які не потребують таких документах, як декларація відповідності, і не підлягають обов'язковій сертифікації, але навіть незважаючи на це вони обов'язково повинні мати які-небудь підтверджуючі документи. Відмовний лист УкрСЕПРО і є таким документом і служить свого роду поясненням для різних контролюючих органів. У деяких випадках такий відмовний лист працівники організацій надають своїм покупцям для підтвердження того, що продукція, якою вони цікавляться, не підлягає обов'язковій сертифікації.

Відмовні листи УкрСЕПРО бувають двох типів: для торгівлі і для митниці.

Відмовний лист УкрСЕПРО призначений для торгівлі.

Цей лист роз'яснювального типу, який дає продавцю право реалізовувати на території України свою продукцію.

Відмовний лист УкрСЕПРО призначений для митниці, для митного оформлення вантажу.

Митні органи приймають тільки листи, оформлені акредитованим в Держспоживстандарті України органом сертифікації.

Діє лист рівно рік. Тому щороку перелік продукції, що підлягає декларуванню та сертифікації переглядається. Продукти, що підлягають сертифікації та декларуванню, можуть нічому не підлягати - і потрібно буде оформляти відмовний лист, і навпаки, на ті, що не підлягали, треба буде оформляти сертифікат відповідності УкрСЕПРО або декларацію відповідності УкрСЕПРО.